Đang tải... Vui lòng chờ...

Dự báo thời tiết
Hôm nay
Ngày mai
Đánh giá tác động môi trường

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

 

 

 Đánh giá tác động môi trường|Moitruongthanglong.com.vnNội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục 2.5 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 20011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính Phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; bao gồm các mục sau :

 

 

 

MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của dự án

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

3. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM

4. Tổ chức thực hiện ĐTM

 

Chương 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1.1. Tên dự án

1.2. Chủ dự án

1.3. Vị trí địa lý của dự án

1.4. Nội dung chủ yếu của dự án

 

1.4.1. Mô tả mục tiêu của dự án

1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục của dự án

1.4.3. Mô tả biện pháp, khối lượng thi công xây dựng các công trình của dự án

1.4.4. Công nghệ sản xuất, vận hành

1.4.5. Danh mục máy móc, thiết bị

1.4.6. Nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và các chủng loại sản phẩm của dự án

1.4.7. Tiến độ thực hiện dự án

1.4.8. Vốn đầu tư

1.4.9. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

 

Chương 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường

2.1.1.  Điều kiện về địa lý, địa chất

2.1.2.  Điều kiện về khí tượng;

2.1.3.  Điều kiện về thủy văn/hải văn;

2.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý

2.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh học

2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội:

2.2.1. Điều kiện về kinh tế

2.2.2. Điều kiện về xã hội

 

Chương 3. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

3.1. Đánh giá tác động

3.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án

3.1.2. Đánh giá tác động giai đoạn thi công xây dựng

3.1.3. Đánh giá tác động giai đoạn vận hành dự án

3.2.  Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá

 

Chương 4. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

 

4.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực

    4.1.1. Trong giai đoạn chuẩn bị

        4.1.2. Trong giai đoạn xây dựng

        4.1.3. Trong giai đoạn vận hành

4.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự cố

        4.2.1. Trong giai đoạn chuẩn bị

        4.2.2. Trong giai đoạn xây dựng

        4.2.3. Trong giai đoạn vận hành

 

Chương 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

5.1.  Chương trình quản lý môi trường

5.2.  Chương trình giám sát môi trường

 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

 

     Tin liên quan:

  - Đối tượng lập Báo cáo ĐTM cấp Sở

        - Quy trình lập Báo cáo ĐTM cấp Sở;

  - Nghị định hướng dẫn lập ĐTM;

  - Thông tư hướng dẫn lập ĐTM;

 

Tin khác:

  - Đề cương chi tiết của Đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

        - Đề cương chi tiết của Đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

        - Đề cương chi tiết của Bản cam kết bảo vệ môi trường;

        - Đề cương chi tiết của Báo cáo xả thải;

        - Đối tượng và quy trình lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ;

 

 

 

 

 

 

 

Hotline: 0963. 485 838

 Tư vấn môi trường:                     0963.485.838

 Công nghệ xử lý:                         0912.802.831

 Hóa chất - Thiết bị:                 0975.090.845

Sản phẩm bán chạy

Hoá chất chống cáu cặn, ăn mòn, rong rêu

Than hoạt tính

 

Hạt nổi Ps

 

Hạt nhựa Anion

Thiết bị làm  mềm  nước

Màng thẩm thấu ngược

 

Hoá chất chống rong rêu

 

Tin tức môi trường
Khó đóng cửa cơ sở vi phạm môi trường

Sáng 10-5, Tổng cục Môi trường đã tổ chức hội thảo “Thực trạng thực thi các điều cấm của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở TP.HCM”. Hầu hết đại biểu tham dự cho rằng các quy định hiện hành tuy nhiều nhưng khó thực thi vì chưa cụ thể hoặc còn chồng chéo.

Thống kê truy cập