Đang tải... Vui lòng chờ...

Dự báo thời tiết
Hôm nay
Ngày mai
Nội dung Cam kết bảo vệ môi trường

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

Nội dung Bản cam kết được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục 5.2 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; bao gồm các mục sau :

 

I. Thông tin chung

1.1. Tên dự án đầu tư;

1.2. Tên doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án;

1.3. Địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án;

1.4. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án;

1.5. Phương tiện liên lạc với doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án;

1.6. Địa điểm thực hiện dự án;

1.7. Quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

1.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng;

 

II. Các tác động môi trường

2.1. Các loại chất thải phát sinh

2.1.1. Khí thải;

2.1.2. Nước thải;

2.1.3. Chất thải rắn;

2.1.4. Chất thải khác;

2.2. Các tác động khác

 

III. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực

3.1. Xử lý chất thải

3.2. Giảm thiểu các tác động khác

 

IV. Các công trình xử lý môi trường, chương trình giám sát môi trường

4.1. Các công trình xử lý môi trường;

4.2. Chương trình giám sát môi trường

 

V. Cam kết thực hiện

 

 

 

 

Tin khác:

- Báo cáo và Xử lý chất thải nguy hại;

- Đề cương chi tiết của Đề án Xả thải và Giấy phép Xả thải;

- Đối tượng và quy trình lập Báo cáo giám sát môi trường;

 

 

Tin liên quan:

- Đề cương chi tiết của Đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

- Đề cương chi tiết của Đề án xả thải;

- Đề cương chi tiết của Báo cáo khai thác nước;

- Đề cương chi tiết của Bản cam kết bảo vệ môi trường;

 

 

 

 

 

 

Hotline: 0963. 485 838

 Tư vấn môi trường:                     0963.485.838

 Công nghệ xử lý:                         0912.802.831

 Hóa chất - Thiết bị:                 0975.090.845

Sản phẩm bán chạy

Hoá chất chống cáu cặn, ăn mòn, rong rêu

Than hoạt tính

 

Hạt nổi Ps

 

Hạt nhựa Anion

Thiết bị làm  mềm  nước

Màng thẩm thấu ngược

 

Hoá chất chống rong rêu

 

Tin tức môi trường
Khó đóng cửa cơ sở vi phạm môi trường

Sáng 10-5, Tổng cục Môi trường đã tổ chức hội thảo “Thực trạng thực thi các điều cấm của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở TP.HCM”. Hầu hết đại biểu tham dự cho rằng các quy định hiện hành tuy nhiều nhưng khó thực thi vì chưa cụ thể hoặc còn chồng chéo.

Thống kê truy cập