• Hotline
  0963.485.838
 • Tư vấn môi trường 
  0963.485.838
 • Công nghệ xử lý 
  0963.485.838
 • Hóa chất - thiết bị 
  0963.485.838

Sản phẩm bán chạy

Thống kê lượt truy cập


167643

Today:4

By A Web Design

Nội dung cam kết bảo vệ môi trường

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Nội dung Bản cam kết được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục 5.2 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; bao gồm các mục sau :

I. Thông tin chung

1.1. Tên dự án đầu tư;

1.2. Tên doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án;

1.3. Địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án;

1.4. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án;

1.5. Phương tiện liên lạc với doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án;

1.6. Địa điểm thực hiện dự án;

1.7. Quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

1.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng;

II. Các tác động môi trường

2.1. Các loại chất thải phát sinh

2.1.1. Khí thải;
2.1.2. Nước thải;
2.1.3. Chất thải rắn;
2.1.4. Chất thải khác;

2.2. Các tác động khác

III. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực

3.1. Xử lý chất thải

3.2. Giảm thiểu các tác động khác

IV. Các công trình xử lý môi trường, chương trình giám sát môi trường

4.1. Các công trình xử lý môi trường;

4.2. Chương trình giám sát môi trường

V. Cam kết thực hiện • Dự án tiêu biểu
 • Vụ việc tiêu biểu
 • Thiết bị - hóa chất
Dự án tiêu biểu

image

Một số công trình tiêu biểu Công Ty Môi Trường Thăng Long đã thực hiện:

 • Trạm xử lý nước thải Công ty Thành Hưng, công suất 2000 m3/ngày, Thái Nguyên;
 • Trạm xử lý nước thải khách sạn Sao Phương Bắc 100m3/ngày, thị trấn SaPa, Lào Cai;
 • Hệ thống sản xuất nước tinh khiết 1.500 lit/h tại thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng;
 • Hệ thống xử lý khí thải Công ty sản xuất các sản phẩm đúc kim loại, Đan Phượng, Hà Nội;
Vụ việc tiêu biểu

image

Một số vụ việc tiêu biểu Công Ty Môi Trường Thăng Long đã thực hiện:

 • Trạm xử lý nước thải Công ty Thành Hưng, công suất 2000 m3/ngày, Thái Nguyên;
 • Trạm xử lý nước thải khách sạn Sao Phương Bắc 100m3/ngày, thị trấn SaPa, Lào Cai;
 • Hệ thống sản xuất nước tinh khiết 1.500 lit/h tại thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng;
 • Hệ thống xử lý khí thải Công ty sản xuất các sản phẩm đúc kim loại, Đan Phượng, Hà Nội;
Thiết bị - hóa chất

image

 • Trạm xử lý nước thải Công ty Thành Hưng, công suất 2000 m3/ngày, Thái Nguyên;
 • Trạm xử lý nước thải khách sạn Sao Phương Bắc 100m3/ngày, thị trấn SaPa, Lào Cai;
 • Hệ thống sản xuất nước tinh khiết 1.500 lit/h tại thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng;
 • Hệ thống xử lý khí thải Công ty sản xuất các sản phẩm đúc kim loại, Đan Phượng, Hà Nội;