Đang tải... Vui lòng chờ...

Dự báo thời tiết
Hôm nay
Ngày mai
Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

 

         Hồ sơ đề nghị cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được hướng dẫn tại Phụ lục 1 - Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 Quy định về Quản lý Chất thải nguy hại.

Chi tiết:

 

 

Tin liên quan:

 

- Đề cương chi tiết của Đề án Xả thải và Giấy phép Xả thải;

- Đối tượng và quy trình lập Báo cáo giám sát môi trường;

- Đối tượng và quy trình lập Báo cáo giám sát môi trưng đnh k;

 

 

Tin khác:

- Đối tượng phải lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT về Quản lý Chất thải nguy hại;

- QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại;

- Đề cương chi tiết của Báo cáo Khai thác nước;

- Đề cương chi tiết của Bản cam kết bảo vệ môi trường;

 

Hotline: 0963. 485 838

 Tư vấn môi trường:                     0963.485.838

 Công nghệ xử lý:                         0912.802.831

 Hóa chất - Thiết bị:                 0975.090.845

Sản phẩm bán chạy

Hoá chất chống cáu cặn, ăn mòn, rong rêu

Than hoạt tính

 

Hạt nổi Ps

 

Hạt nhựa Anion

Thiết bị làm  mềm  nước

Màng thẩm thấu ngược

 

Hoá chất chống rong rêu

 

Tin tức môi trường
Khó đóng cửa cơ sở vi phạm môi trường

Sáng 10-5, Tổng cục Môi trường đã tổ chức hội thảo “Thực trạng thực thi các điều cấm của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở TP.HCM”. Hầu hết đại biểu tham dự cho rằng các quy định hiện hành tuy nhiều nhưng khó thực thi vì chưa cụ thể hoặc còn chồng chéo.

Thống kê truy cập